Dialog Německé Centrum podporuje dorozumění a porozumění

Líbilo by se Vám mít vlastního externího překladatele/tlumočníka mezi němčinou a češtinou?

Líbilo by se Vám mít vlastního externího překladatele/tlumočníka mezi němčinou a češtinou?

Ať už

  • hledáte spolehlivou tlumočnici na prezentacích či obchodních jednáních,
  • by se Vám hodily služby překladatelky schopné dešifrovat i psaný kurent,
  • potřebujete vytvořit písemnou podobu audio komentáře nebo video prezentace,
  • byste ocenili služby průvodkyně,
  • máte chuť dozvědět se více o pisateli prostřednictvím grafologické analýzy rukopisu, tedy tlumočení písma,

Bc. Soňa Brožová veškeré tyto ucelené služby poskytuje.

–   Jak chápete rozdíl mezi dorozuměním a porozuměním?

Dorozumění je schopnost reakce, zatímco porozumění v sobě skrývá spíše pochopení, a to nejen vyřčených slov. K dorozumění často napomáhají prostředky neverbální komunikace, jako je řeč těla, mimika, gesta, oční kontakt. Ty mohou význam slov posilovat. Pokud naopak s vyřčeným nekorespondují, jedná se o záměrnou ironii nebo třeba i lež. Na nich samotných bez doprovodných slov je pak založena například znaková řeč. Trápí mě, když dochází k nedorozumění mezi lidmi mluvícími stejným jazykem. Neboť „zásadní změny se mohou prosadit násilím, ale udržet je lze jedině dialogem,“ jak řekl Albert Camus.

–   Jaké výhody spolupráce s Vámi klientům přináší?

Výhod to má hned několik. Díky dlouhodobější spolupráci je zaručeno používání jednotné odborné terminologie. Navíc klient uspoří náklady a čas za zprostředkování agenturou. Zajímavé jsou i poskytované množstevní slevy, finanční zvýhodnění v případě využití služeb překladatele i tlumočníka a možnost korektury- gramatické, stylistické, typografické i rodilým mluvčím.

–   Proč by se měl klient rozhodnout právě pro Vaše služby?

Díky dlouholeté praxi mohu nabídnout profesionální služby na míru. Výsledek skutečně odpovídá originálu, přičemž však nepředstavuje vždy doslovnou reprodukci, která často působí těžkopádně. Samozřejmostí je rychlé vyhotovení s možností expres dodání, diskrétnost o důvěrných informacích a mlčenlivost ohledně firemního know-how.

–   Co byste chtěla udělat, ale nemáte čas, finance nebo odvahu?

Chtěla bych i nadále primárně přispívat k dorozumění mezi Čechy a Němci. To pak v ideálním případě vede k přeshraničnímu porozumění a možné budoucí spolupráci. Mám spoustu ambicí, fascinují mne mezilidské vztahy, dialog mezi mužem a ženou, mezi generacemi, mezi národy…

–   Proč neexistuje něco jako univerzální jazyk?

Už Komenský viděl ve vytvoření jednotné řeči k dorozumění nástroj poklidného soužití národů a světové harmonie. Jako umělý „dokonalý“ jazyk kdysi poměrně úspěšně sloužilo esperanto. Úžasný univerzální jazyk představuje již zmíněná znaková řeč. Dnes se učíme cizí jazyky z rozličných důvodů jako je studium, zaměstnání, cestování, nebo rozšíření kulturního obzoru. Komenského hlubší poselství však přenášíme z generace na generaci a doufáme v jeho naplnění i nadále.

–   Nebylo by vše díky němu jednodušší?

Univerzální jazyk by sice spoustu věcí zjednodušil, ale zároveň ochudil. Protože s jazykem nutně souvisí i kultura. Myslím si, že každý národ by si měl uvědomit svoji jedinečnost. Neměli bychom se snažit vyrovnat ostatním za každou cenu, ale nabídnout to, v čem vynikáme. Důležité je osvobodit se od stereotypního myšlení, potlačit předsudky a překonat jazykové bariéry. Největší bariéry totiž často nosíme sami v sobě.

Kontakt na Dialog Německé Centrum www.dialogplzen.cz

Text + foto: Mgr. Bc. Tereza Foudová (TF) a Karlovarky.cz


Štítky: dorozuměníporozumění

Fotogalerie

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!