Kouzlo jazyka v Dialogu

Mohu Vám zaručit, že se ani chvilku nebudete nudit, a ještě přitom zapomenete na každodenní trable. Stanete se aktivním účastníkem maximálně efektivních lekcí němčiny se zapojením všech smyslů a přihlédnutím k typu Vaší paměti a použitím prvků sugestopedie, případně relaxační hypnózy k dosažení ještě lepší koncentrace a eliminace stresu. Opravdu porozumíte cizí řeči a obraty a fráze si budete osvojovat naprosto podvědomě.

Mám zájem +

Naučím Vás v němčině myslet ne únavně drilovat gramatiku a otravně překládat české věty, to je práce tlumočníků. Jako dítě jste také neměli ponětí o gramatice, a přesto jste mluvili správně. Vrátíte se do dětství, uplatníte představivost, vizualizaci představ, fantazii. Když budete potřebovat neznámé slovíčko, nebudete listovat ve slovníku, ale jednoduše ho sami nahradíte významově podobným nebo opíšete a tím si zapamatujete slovíčko v kontextu. Naučíte se improvizovat a bezprostředně reagovat.

Mám zájem +

Řecké slovo diálogos lze interpretovat jako dia-logos neboli „prostřednictvím řeči“. Proto nevyučuji jazyk teoreticky, ale poslechem a konverzací. Melodii a výslovnost přitom vnímáte automaticky. Brzo rozpoznáte v proudu řeči klíčová slova a zeptáte se na zčásti nepochopenou pasáž, a nakonec vedete přátelský dialog - stejně jako jste si kdysi dávno osvojovali mateřštinu.

Mám zájem +

Situace z každodenního života si v Dialogu zažijete nanečisto. Díky jejich autentičnosti se ve své představě skutečně přenesete do zahraničí, povedete rozhovor s recepčním, číšníkem, policistou. Zajímavými tématy budete s využitím jazykových her a krátkých poslechů namluvených rodilými mluvčími zábavnou formou podněcováni k řízené komunikaci. Informace spojená s prožitkem se prakticky nevědomě dostává do paměti.

Mám zájem +
Chci najít svůj Dialog

Dialog Německé Centrum

Dialog s partnery

Benefity

Benefit Plus

 

 

Dialog Německé Centrum

Dialog s médii