Realizuji relaxační hypnózu. Pomocí mých instrukcí a sugescí se během zhruba půlhodinové terapie pohroužíte do svého vnitřního světa a povedete vnitřní dialog se sebou samým (0:1). V následné konzultaci mi nastíníte své zážitky a jejich hloubku, abych měla pro případné další sezení představu o Vaší hypnabilitě - celkovou kalkulaci Vašeho konkrétního požadavku ráda provedu předem.

Určitě. Stačí 10 minut prohloubené řízené relaxace v hladině alfa před samotnou lekcí a zvýšení koncentrace je zaručeno.

Mám zájem +

Zcela nepochybně. Díky relaxaci a následnému uvolnění začne intenzivněji pracovat Vaše podvědomí, což podpoří paměťovou stopu a již naučené se postupně rychleji znovu zautomatizuje.

Mám zájem +

Jistě. Realitu změnit nedokážu, snad jen pohled na ni, ale při řízené relaxaci/meditaci dochází k dočasnému odbourání napětí. Tento pozměněný stav vědomí připomíná první fázi usínání, přičemž ale zůstáváte stále bdělý/á. Vydáte se na cestu ke svému kreativnímu vnitřnímu já a dojde k navození harmonie, zvláštního pocitu lehkosti a vnitřního klidu.

Mám zájem +