Především moji klienti individuálních kurzů, ale i zájemci z řad veřejnosti mohou využít možnosti účasti na dialogu ve smyslu setkání s partnery, kteří se navzájem respektují a projevují zájem o druhého, jeho názory a postoje, na následujících akcích KLUBU DIALOG:

Sledování německých filmů/poslech e-booků a postupné rozkrývání děje. Poslech/četba není překládání a není nezbytné znát každé slovo. Často k porozumění napomůže kontext příběhu.

Mám zájem +

Spontánní diskuse o každodenních radostech a strastech k předem danému tématu. Z hlediska úhlu pohledu bývá zajímavý dialog mezi ženami a muži nebo generacemi.

Mám zájem +