Vyhotovuji běžné / odborné překlady textů obousměrně z/do němčiny, včetně historických dokumentů psaných v kurentu nebo švabachu s možností soudního ověření a korektury rodilým mluvčím - celkovou kalkulaci Vaší konkrétní zakázky ráda provedu předem.

Za překlady s konečným termínem kratším než 24 hodin si účtuji expres příplatek. Maximální rozsah textu činí v tomto případě 10 normostran, a sice za předpokladu, že mám volnou kapacitu. Práce pod časovým presem se může negativně odrazit na kvalitě překladu. Proto expres pracuji pouze v krajním případě.

Mám zájem +

Lze provést komplexní korekturu- gramatickou, stylistickou, typografickou nebo pouze některou z nich. Aby Váš dokument byl skutečně dokonalý, mohu Vám zprostředkovat korekturu rodilým mluvčím.

Mám zájem +

Ani takovéto požadavky nejsou žádnou ojedinělou záležitostí. Práce bývá trochu časově náročnější, ale zato kreativnější. Často se objevují zakázky na prezentaci služeb, návod k pracovním postupům, komentář k prohlídce památek nebo i titulky k sitcomům.

Mám zájem +