Konsekutivně tlumočím obousměrně z/do němčiny formou doprovodných a průvodcovských služeb na (služebních) cestách - např. podpora při koupi automobilu, ve výrobní hale, na veletrhu, v rámci prohlídek či prodejních vernisáží. Simultánně tlumočeno bývá bez použití tlumočnické techniky formou šušotáže (význam řečeného je klientovi polohlasně šeptán) v kanceláři - např. obchodní jednání - celkovou kalkulaci Vaší konkrétní zakázky ráda provedu předem.

Ano. V případě výjezdů do Německa je však nutné zajistit dopravu na místo určení, příp. ubytování a stravování. U výjezdů v rámci ČR si účtuji cestovné.

Mám zájem +

Samozřejmě. Doporučuji předem zaslat bližší informace ohledně oboru, odbornou terminologii, například odkaz na webové stránky, internetovou prezentaci nebo tištěné propagační materiály, aby bylo možno se dokonale připravit předem.

Mám zájem +

To je velmi častý požadavek mých klientů. Nejčastěji se jedná o prohlídky kulturních objektů, měst, výstav v galeriích, ale třeba i výrobních hal s prezentací výrobních kapacit a produktů.

Mám zájem +