Dialog Německé Centrum na zpravodajském portálu Plzen.cz

Dialog Německé Centrum poskytuje kompletní jazykovou podporu

Jaký je ten Váš zaručený recept na naučení cizího jazyka?
Učím své studenty v němčině myslet a bezprostředně reagovat. V Dialogu si zažijete situace nanečisto, povedete rozhovor face-to-face, po telefonu nebo na online platformách. Zajímavými tématy budete s využitím jazykových her a krátkých poslechů namluvených rodilými mluvčími podněcováni ke komunikaci. Informace spojená s prožitkem se totiž prakticky nevědomě dostává do paměti. Celé to připomíná proces osvojování si mateřštiny.

Co je na Vaší práci měřítkem úspěchu? 
Činnost nás lektorů je dílem okamžiku a v tom je její kouzlo. Baví mě ta neustálá změna, originalita lidí. Každá lekce je neopakovatelná. Když člověk cítí smysl svého snažení, je ochoten vložit do své práce i kus sebe. Jako překladatelka si mohu s jazykem hrát. Překlad je mou vizitkou. Měřítkem úspěchu není doslovný překlad, protože v něm se často ztrácí podstata, ale elegance vyjádření. Příjemným zpestřením je pro mě práce tlumočníka. A grafologická analýza rukopisu představuje vlastně jakési tlumočení písma.

Nelitujete někdy vynaložené energie?
Veškerou činnost lze dělat s láskou a přesvědčením, pak může být naopak obrovským hnacím motorem a zdrojem energie. Věřím na přenos energie, protože se s tímto fenoménem setkávám každodenně. Dávat a zároveň přijímat, to je celá ta magie, která skutečně funguje. Když zkrátka nemáte náladu, student to brzo vycítí a veškerý efekt je ztracen. Pokud je naopak unavený klient, zařazuji v průběhu intenzivních vícehodinových kurzů kvůli lepšímu soustředění relaxační hypnózu.

Co byste poradila klientům, kteří si potřebují němčinu osvojit v relativně krátkém časovém horizontu? 
Měli by si uvědomit, že není důležité mluvit bez chyb, ale sdělit partnerovi svůj komunikační záměr a porozumět tomu jeho. Přínosné je obklopit se cizojazyčným prostředím, ať už je to paralelní četba, poslech debat a podcastů, sledování filmů, čtení příspěvků v různých fórech, využití všemožných digitálních médií k chatování a aplikací do smartphonu. Pochopitelně nejintenzivnější možností zůstane vždy osobní kontakt nebo cestování. Klíčem k úspěchu je také odbourávání zábran a předsudků.

Zmínila jste odbourávání předsudků. Jakým způsobem se podle Vás dají odbourat předsudky vůči sousedním zemím, s nimiž máme společnou historii?
Myslím si, že každý národ by si měl uvědomit svoji jedinečnost. Neměli bychom se snažit vyrovnat ostatním za každou cenu, ale nabídnout to, v čem vynikáme. Důležité je překonat jazykové bariéry, protože často největší bariéry nosíme sami v sobě. V dnešní době se stalo téměř povinností ovládat angličtinu, ale němčina je něco navíc, zvláště pro nás Západočechy.

Co nového chystáte?
Ráda bych opět po covidové pauze obnovila provoz klubu Dialog neboli dialogu ve smyslu setkání s partnery, kteří se zajímají o postoje druhého. V rámci filmové/literární inspirace s využitím filmů se subtitulky v daném jazyce nebo e-knih rozebíráme zajímavá jazyková spojení a rozmlouváme o ději. Chybět nebude ani oblíbený diskusní podvečer umožňující spontánní diskusi o každodenních radostech a strastech.

Jako žhavou novinku bych chtěla začít realizovat debaty o aktuálním dění a mezilidských vztazích s rodilým mluvčím. Tak se pojďte „bavit“, jste srdečně zváni.

TEXT: Mgr. Bc. Tereza Foudová (TF)

Kontakt na Dialog Německé Centrum www.dialogplzen.cz

Zdroj textu: Plzen.cz
Zdroj obrázku: Adéla Siková


Štítky: rozhovorplzen.czzpravodajský portál

Fotogalerie

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!